Vrtané studny


Snad žádný rodinný dům se neobejde bez své vlastní studny. Nejenže je studna v podstatě nutnost, ale také díky ní získáte mnoho výhod – oproti ostatním obyvatelům, kteří jsou napojeni na obecní či městský vodovod.

Hlavním rozdílem mezi vlastní vrtanou studnou a obecním / městským vodovodem je ušetření nákladů za vodné, které stále stoupá. Díky nezávislosti na vlastním zdroji pitné vody už nebudete muset hlídat faktury za tuto finančně náročnou položku.

Vrtané studny jsou budovány vrtnými soupravami, které slouží k jímání podzemní vody. Vrtaná studna je pak vystrojena zárubnicemi z PVC, které jsou atestovány na pitnou vodu.

Pokud se rozhodnete výhody vrtané studny poznat samy, bude nutné zařídit určitá úřednická povolení. Na stavbu vrtané studny je potřeba stavebního povolení. Bez něj byste neměli začít vrtanou studnu realizovat.

vrtané studny

vrtané studny

Před samotným vrtáním studny je nutné, aby Vás navštívili zaměstnanci firmy, pro kterou jste se rozhodli. Ti se pokusí vyhledat nejlepší místo pro Vaši vrtanou studnu. Zřetel budou brát na sílu pramene, vhodnost umístění studny a také na splnění legislativních kroků. Poté, co zaměstnanci toto místo najdou, začnou řešit nejvhodnější příjezdovou cestu. To je nutné z hlediska neponičení Vašeho okolí (chodník, záhony, apod). Vybudování vrtané studny je tedy rozhodně šetrné ke svému okolí.

V další fázi návštěvy je proveden průzkumný vrt, a to z toho důvodu, aby se zjistila struktura podloží a hydrogeologické vlastnosti. Na základě těchto získaných informací je stanovena potřebná hloubka vrtu a druh vrtného systému. Na závěr této akce je dohodnut termín, kdy dojde k realizaci vrtané studny.

V daném dohodnutém termínu se rozjede samotné vrtání, jehož finále bude Vaše vlastní studna. Zaměstnanci dorazí s vrtnou soupravou, zahájí přípravné práce a pustí se do realizace díla.

Po vyvrtání studny je studna vypláchnuta a vyvločkována pažnicemi. Nutné je provedení atestu na pitnou vodu. Pokud je vše v pořádku, zaměstnanci nainstalují čerpací techniku, provedou čerpací zkoušku a nakonec ověří vydatnost vody  – a to při samotném čerpání. Tímto krokem celý proces končí. Zaměstnanci předají zákazníkovi hotové dílo a je podepsán předávací protokol.

Mít vlastní vrtanou studnu a být nezávislý? V dnešní době to již není tak těžký krok.

Štítky: