Období vegetačního klidu skončilo, s kácením počkejte do podzimu


S příchodem jara začínají stromy obrůstat listím a kvést, v jejich korunách staví hnízda ptáci. Spolu se začátkem takzvaného vegetativního období platí zákaz kácení stromů. S tím musí vlastníci stromů počkat zase až do podzimu, kdy nastane čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.

Kácení stromů od jara do podzimu totiž způsobuje mnohem větší škody na životním prostředí a ohrožuje nejen zeleň, ale i život drobných živočichů. Někdy se samozřejmě vyskytnou případy, kdy s kácením není možné čekat několik měsíců.Jde o situace, kdy strom hrozí pádem kvůli narušení stability a ohrožuje zdraví či majetek, nebo když je napadený nakažlivou chorobou či škůdci. V těchto případech by zachování dřeviny mohlo způsobit větší škody než její zachování.

prořezávání-stromů

Ze zákona je nutné mít ke kácení dřeviny vždy povolení (jedinou výjimkou jsou ovocné dřeviny do výšky 130 centimetrů a obvodu kmene menším než 80 centimetrů). Žádost o kácení podáte na příslušném městském či obecním úřadě. Stačí sepsat klasickou žádost, která musí obsahovat vaše jméno a adresu, doklad o tom, že jste vlastníkem pozemku, druh a rozměry dřeviny a důvod žádosti.

Úřad má na vyřízení žádosti třicet dnů. Spolu s povolením kácení vám může uložit povinnosti vysadit za strom náhradu jako kompenzaci ekologické škody. Někdy ale není možné čekat celý měsíc, protože strom bezprostředně ohrožuje bezpečnost, zdraví či majetek. Tehdy postačí skutečnost úřadu pouze písemně oznámit, ideálně patnáct dní před kácením.

prořez-stromu-1

V mezních situacích, jako jsou například živelné katastrofy, ale můžete kácet ihned i mimo dobu vegetačního klidu. Oznámení pak doložíte na obci či městu dodatečně. Pokud byste úřad neinformovali, hrozí vám pokuta ve výši až dvaceti tisíc korun.

Kácení rozlomených, uschlých či napadených stromů vyžaduje často větší zručnost a znalost techniky, než porážka drobnějších stromů. Je proto na místě obrátit se na odborníka. Ten zhodnotí, zda není strom možné zachránit. V případě, že není, zvolí nejjednodušší a nejbezpečnější způsob jeho odstranění.